Przejdź do treści
BIP

Wzory dokumentów do pobrania dla kontrahentów

 

Dokumenty do rozliczenia zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”:

Dokument: Zbiorcze rozliczenie zadania finansowego na podstawie umowy dotacji lub przekazania środków finansowych
Dokument: Zestawienie kart przekazania odpadów na składowisko potwierdzające osiągnięty efekt ekologiczny zadania pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
Dokument: Sprawozdanie z realizacji zadania pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
Dokument: Protokół odbioru końcowego - "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
Dokument: Oświadczenie o sposobie rozliczenia podatku VAT