Przejdź do treści
BIP

Aktualności

 • 09.06.2021

  Dodatkowe terminy dla gmin w programie „Czyste Powietrze”

  Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste Powietrze”, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów. Na samorządy – od lutego tego roku, czyli od momentu ogłoszenia nowych zachęt – czeka w sumie ponad 100 mln zł na uruchomienie punktów informacyjno-konsultacyjnych, podwyższoną refundację kosztów za złożone wnioski i premie dla najbardziej aktywnych.

  czytaj więcej
 • 09.06.2021

  Będą dotacje na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej

  28 czerwca 2021 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomienie drugiego naboru w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gminy oraz związki międzygminne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie od 28 czerwca do 15 września br. Budżet naboru wynosi 25 mln złotych.

  czytaj więcej
 • 08.06.2021

  Nadwyżka dochodów budżetu gmin i powiatów

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przypomina o obowiązku dostarczenia do tut. Funduszu załącznika Nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/ OŚ-4p dotyczącego obliczenia nadwyżki dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za rok 2020.

  czytaj więcej