Przejdź do treści
BIP

Współpraca z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w 2016 r. udziela dopłat na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych przez BOŚ S.A. na inwestycje realizowane przez osoby fizyczne polegające na:
- budowie przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 m3/d,
- budowie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. – o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 ze zm.).
 
Dopłata może wynosić do 30% kwoty udzielonego kredytu przeznaczonego na finansowanie kosztów kwalifikowanych brutto, tj. kosztów zakupu i montażu instalacji OZE lub przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
Wnioski należy składać w placówkach BOŚ S.A. na terenie województwa lubelskiego.