Przejdź do treści
BIP

Wniosek o płatność

Wzory dokumentów wraz z instrukcją wypełniania.

1. Dla Wniosków złożonych od 03 stycznia 2023 roku:

a. Informacja dotycząca składania WoP
b. Wniosek o płatność – wersja poglądowa (nie należy wypełniać) – formularz online dostępny pod adresem: gwd.nfosigw.gov.pl
c. Wniosek o płatność – instrukcja wypełniania
d. Informacja o wymaganych załącznikach do wniosku o płatność
e. Protokół odbioru prac wykonawcy
f. Oświadczenie dotyczące poprawy lub wyjaśnienia zapisów w Protokole odbioru prac wykonawcy
g. Wzór oświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
h. Dokument podsumowujący audyt energetyczny

2. Dla Wniosków złożonych od 16.07.2022 roku do 02 stycznia 2023 roku:

a. Informacja dotycząca składania WoP
b. Wniosek o płatność – formularz online dostępny pod adresem: gwd.nfosigw.gov.pl
c. Wniosek o płatność – instrukcja wypełniania
d. Informacja o wymaganych załącznikach do wniosku o płatność
e. Protokół odbioru prac wykonawcy
f. Wzór oświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)

3. Dla Wniosków złożonych od 25 stycznia 2022 roku do 15 lipca 2022 roku:

a. Wniosek o płatność – wersja poglądowa (nie należy wypełniać)
b. Wniosek o płatność formularz online dostępny pod adresem: gwd.nfosigw.gov.pl
c. Wniosek o płatność – instrukcja wypełniania
d. Składanie wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”
e. Informacja o wymaganych załącznikach do wniosku o płatność
f. Protokół odbioru robót wykonawcy
g. Wzór oświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)

4. Dla Wniosków złożonych od 1 lipca 2021 roku do 24 stycznia 2022 roku:

a. Wniosek o płatność
b. Wniosek o płatność – instrukcja wypełniania
c. Protokół odbioru robót wykonawcy
d. Wzór oświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
e. Szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby dokumentów księgowych do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność)

5. Dla wniosków o dofinansowanie złożonych od 15 maja 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku:

a. Wniosek o płatność
b. Wniosek o płatność - instrukcja wypełniania wniosku
c. Protokół odbioru robót wykonawcy
d. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
e. Szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność)

6. Dla wniosków o dofinansowanie złożonych do 14 maja 2020 roku:

a. Wniosek o płatność - instrukcja graficzna
b. Wniosek o płatność obowiązujący od 29.07.2019 r. - pobierz
c. Wniosek o płatność obowiązujący do 28.07.2019 r. włącznie - pobierz
d. Wniosek o płatność - instrukcja wypełniania
e. Zestawienie dokumentów księgowych - pobierz
f. Protokół odbioru robót wykonawcy
g. Oświadczenie Wnioskodawcy o pracach wykonanych we własnym zakresie
h. Oświadczenie kierownika budowy