Przejdź do treści
BIP

Zasady kontaktu

Nawigacja boczna

Podstawowymi formami kontaktu z pracownikami WFOŚiGW w Lublinie są poczta elektroniczna oraz rozmowa telefoniczna.

Dokumenty, w tym wnioski o dofinansowanie i o płatność, można składać w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Lublinie, ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin. Można je także kierować do nas za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poprzez ePUAP.

 

W zakresie Programu Czyste Powietrze prosimy o kontakt pod numerami Biur Programu Czyste Powietrze:
w Lublinie: tel. 81 561 21 57
w Białej Podlaskiej: tel. 533 317 794
w Biłgoraju: tel. 533 317 796
w Hrubieszowie: tel. 533 307 147
w Janowie Lubelskim: tel. 533 317 742
w Krasnymstawie: tel. 535 294 164
w Łukowie: tel. 533 317 768
w Opolu Lubelskim: tel. 533 308 117
w Rykach: tel. 533 342 582
w Tomaszowie Lubelskim: tel. 533 398 872

Ogólnopolska infolinia Programu Czyste Powietrze: tel. 22 340 40 80 (pn.-pt, 8.00-16.00)

Prosimy o korzystanie z informacji telefonicznej oraz usług elektronicznych.
infolinia Programu Czyste Powietrze: tel. 81 561 21 61
kontakt e-mail: czystepowietrze@wfos.lublin.pl
strona internetowa Funduszu: www.wfos.lublin.pl
Portal Beneficjenta - Program Czyste Powietrze: https://portal.wfos.lublin.pl/

Program Moja Woda:
Biuro Programu Czyste Powietrze ul. Spokojna 7;
tel. 81 561 21 57

Informacji telefonicznej w zakresie Programu Priorytetowego Moja Woda udzielają również pracownicy biur terenowych WFOŚiGW w Lublinie:
w Biłgoraju: tel. 533 317 796
w Hrubieszowie: tel. 533 307 147
w Janowie Lubelskim: tel. 533 317 742
w Krasnymstawie: tel. 535 294 164
w Łukowie: tel. 533 317 768
w Opolu Lubelskim: tel. 533 308 117
w Rykach: tel. 533 342 582
w Tomaszowie Lubelskim: tel. 533 398 872

W celu uzyskania informacji dotyczących Programu oraz zasad składania wniosków zachęcamy także do korzystania ze skrzynki e-mailowej: mojawoda@wfos.lublin.pl

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest
tel. 81 561 21 84
tel. 81 478 71 61

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, zadania z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej oraz Ogólnopolski program gospodarki wodnościekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych
tel. 81 531 79 18

Program Poprawa jakości powietrza cz. 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie
tel. 81 561 21 51
tel. 81 561 21 77

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych i inne zadania z zakresu
nadzwyczajnych zagrożeń środowiska

tel. 81 531 79 20

Zadania z zakresu ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej
tel. 81 531 79 28

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej
tel. 81 478 71 53

Zadania z zakresu odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej
tel. 81 531 79 10

W innych sprawach prosimy o kontakt z sekretariatem
tel. 81 531 79 19
e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl
 

 

Zachęcamy również do korzystania z naszej strony internetowej, na której zamieszczone zostały wszelkie informacje związane z realizacją programów:

Czyste Powietrze https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Moja Woda https://www.wfos.lublin.pl/moja-woda-pl.html

Agroenergia https://www.wfos.lublin.pl/agroenergia.html

Ogólnopolski pogram regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie https://www.wfos.lublin.pl/program-wapnowania-gleb.html


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w celu:


1. Administratorem danych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie, z siedzibą przy ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin (Fundusz).

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin, email: inspektorodo@wfos.lublin.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych w wyrażonej zgodzie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Prawo do cofnięcie zgody można zrealizować poprzez przesłanie informacji na adres  mail inspektorodo@wfos.lublin.pl

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi lub odwołania zgody.

8. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.