Przejdź do treści
BIP

Strategia działania

Podstawą opracowania raz na cztery lata Strategii działania WFOŚiGW w Lublinie  jest ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Strategia działania Funduszu  wynika ze wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy oraz z uwarunkowań regionalnych. Uchwalana jest do dnia 30 września roku poprzedzającego pierwszy rok objęty tymi strategiami. Strategia działania WFOŚiGW w Lublinie na lata 2021-2024 została uchwalona przez Radę Nadzorczą Funduszu uchwałą nr 91/2020 z dnia 28 września 2020 r.