Przejdź do treści
BIP

Patronat Honorowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie obejmuje Patronatem Honorowym przedsięwzięcia o tematyce związanej z działalnością Funduszu na wniosek ich organizatorów. Patronat jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem Patronatu Honorowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dla przedsięwzięć z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej procedury:

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wydarzeniu objętym patronatem

Materiały dla organizatora przedsięwzięcia

Księga Znaku WFOŚiGW w Lublinie

Logotyp WFOŚiGW - rgb

Logotyp WFOŚiGW - cmyk

Lista przedsięwzięć objętych patronatem w 2022 r.

Przedsięwzięcie: VI Konferencja Naukowo-Techniczna HEAT not LOST.
Organizator: Heat not Lost Sp. z o.o. 
Data i miejsce: 23.02.2022 r., Kielce 

Przedsięwzięcie: Międzynarodowy Konkurs Fotograficzno-Ekologiczny "Różnorodność biologiczna i ochrona ekosystemów wodnych"
Organizator: VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie
Data i miejsce: 28.02.2022 r. - 22.05.2022 r., Lublin

Przedsięwzięcie: 1st International Conference of Doctoral Students at the University of Life Science in Lublin: Environment-Plant-Animal-Product (ICDSUPL)
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
Data i miejsce: 26.04.2022 r., Lublin

Przedsięwzięcie: Światowy Dzień Mokradeł 2022
Organizator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Data i miejsce: 25.03.2022 r., Lublin

Przedsięwzięcie: Dzień Ziemi 2022
Organizator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Data i miejsce: 22.04.2022 r., Lublin

Przedsięwzięcie: Akcja Czysta Ziemia 
Organizator: Gmina Międzyrzec Podlaski
Data i miejsce: 22.04.2022 r. - 29.04.2022 r., teren gminy Międzyrzec Podlaski