Przejdź do treści
BIP

Sprawozdania z działalności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie  każdego roku publikuje sprawozdanie z działalności Funduszu, w którym przedstawia szczegółowy opis działalności w zakresie: gospodarki finansowej, kierunków finansowania zadań w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska, wielkości udzielonej pomocy finansowej, uzyskanych efektów ekologicznych i rzeczowych, a także działalności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Dokument: Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Lublinie za 2022 r.
Dokument: Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Lublinie za 2021 r.
Dokument: Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Lublinie za 2020 r.
Dokument: Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Lublinie za 2019 r.
Dokument: Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Lublinie za 2018 r.
Dokument: Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Lublinie za 2017 r.
Dokument: Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Lublinie za 2016 r.
Dokument: Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Lublinie za 2015 r.
Dokument: Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Lublinie za 2014 r.