Przejdź do treści
BIP

Rada Nadzorcza

Skład  Rady Nadzorczej 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i  Gospodarki Wodnej w  Lublinie

 

1.

Michał Wójcik

-

Przewodniczący Rady Nadzorczej

2.

Leszek Kowalczyk

-

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3.

Stanisław Majdański

-

wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4.

Jakub Banaszek

-

wyznaczony przez Ministra Klimatu i Środowiska spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych

5.

Leszek Żelazny

-

wyznaczony przez Wojewodę Lubelskiego