Przejdź do treści
BIP

Rada Nadzorcza

Skład  Rady Nadzorczej 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i  Gospodarki Wodnej w  Lublinie

 

1.

Anna Kozińska-Żywar

-

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2.

Leszek Kowalczyk

-

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3.

Stanisław Majdański

-

wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4.

Jakub Banaszek

-

wyznaczony przez Wojewodę Lubelskiego spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych

5.

Leszek Żelazny

-

wyznaczony przez Wojewodę Lubelskiego