Przejdź do treści
BIP

Moja Woda

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, że termin zakończenia przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda (nabór prowadzony w 2021 r.) nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Z uwagi na powyższe przypominamy Beneficjentom Programu o konieczności terminowego złożenia dokumentów wskazanych w umowie, niezbędnych do rozliczenia dotacji. Aktualnie obowiązujące postanowienia Programu oraz Regulaminu naboru wniosków nie przewidują możliwości wydłużenia maksymalnego okresu realizacji przedsięwzięć.