Przejdź do treści
BIP

Lubelskie - wspólnie dla pszczół

Wspólnie z szeregiem instytucji publicznych – państwowych, samorządowych, oświatowych, uniwersytetów, instytutów badawczych, stowarzyszeń branżowych, przedsiębiorstw i mediów, WFOŚiGW jest sygnatariuszem listu intencyjnego inaugurującego kampanię edukacyjno-informacyjną „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”.
Uczestniczymy w działaniach mających na celu wzrost społecznej świadomości roli pszczół w ekosystemie i gospodarce oraz powiększenie wiedzy na temat zagrożeń dla pszczół oraz sposobów ochrony tych cennych owadów.

APEL DO ROLNIKÓW I SADOWNIKÓW sygnatariuszy listu intencyjnego w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły dla środowiska i człowieka

 

 

LIST INTENCYJNY
w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły dla środowiska i człowieka

My, niżej podpisani,
świadomi ogromnej roli pszczół, zarówno miodnych, jak i dzikich, mających decydujące znaczenie dla:
•    bioróżnorodności flory regionu lubelskiego,
•    zapewnienia równowagi między gatunkami i prawidłowego działania całego ekosystemu,
•    zwiększenia wydajności roślin,
•    środowiska życia człowieka i zwiększania wartość jego dochodów,
działając w przekonaniu, że kontakty i wzajemne współdziałanie zapewniają doskonałe możliwości promocji tej tematyki, sprzyjają wymianie dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie ochrony pszczół i całego środowiska naturalnego oraz mają pozytywny wpływ na rozwój regionalnego pszczelarstwa, deklarujemy wolę współpracy przy inicjowaniu i organizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych mających na celu uświadamianie znaczenia pszczoły dla środowiska i człowieka w 2020 roku, a także w latach następnych.

Sygnatariusze listu:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 • Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 • Starostwo Powiatowe w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach
 • Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach
 • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
 • Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 • Kuratorium Oświaty w Lublinie
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
 • Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Reg.
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Lublin
 • Lubelska Izba Rolnicza
 • Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
 • Związek Sadowników RP
 • Muzeum Wsi Lubelskiej
 • Centrum Spotkania Kultur
 • Biowet Puławy Sp. z o.o.
 • Spółdzielnia Pszczelarska „Apis” w Lublinie
 • Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o.
 • Magdalena Niedziałek „Dąbrówka” (Lubartowska 77)
 • Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie
 • Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie
 • Roztoczański Związek Pszczelarzy w Tomaszowie Lubelskim
 • Stowarzyszenie Pszczelarzy Lubelskich
 • Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka”
 • Lubelskie Stowarzyszenie „Pszczółka”
 • Związek Pszczelarzy „Podlasie” w Białej Podlaskiej
 • Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli
 • Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie
 • Radio Lublin SA
   

Prezentacja dotycząca kampanii na portalu lubelskie.pl: