Nieprawidłowości

Mechanizm sygnalizacyjny - nieprawidłowości PO IiŚ 2014-2020 

Informacja dla Beneficjentów PO IiŚ 2014 - 2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (sekcja 9.1.4) wskazano tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projektach realizowanych w ramach Programu.

Adres e-mail, na który można przesyłać informacje

naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Formularz zgłaszania nieprawidłowości:

www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci