Punkt Informacyjny I i II osi priorytetowej POIiŚ

Szanowni Państwo,

Punkt Informacyjny I i II osi priorytetowej PObIiŚ, prowadzony przez Zespół ds. Absorpcji Środków Europejskich Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, udziela informacji związanych z możliwością pozyskania środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, zgodnie z opisem ujętym w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO IiŚ, dostępnym na stronie internetowej www.pois.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Dokumenty programowe.

INFORMACJE NT. POZYSKANIA ŚRODKÓW UE NA INNE NIŻ W/W DZIAŁANIA OTRZYMACIE PAŃSTWO W CENTRALNYM PUNKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZY EUROPEJSKICH.

Punkt Informacyjny I i II osi priorytetowej PO IiŚ (Zespół ds. Absorpcji Środków Europejskich) 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin

e-mail: zfe@wfos.lublin.pl

fax. 081 532 17 64 w. 22, tel. 081 534 17 64 wew. 29