Przejdź do treści
BIP

Aktualności

21.03.2022

Startuje 4. edycja programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska”

Serdecznie zapraszamy młodzież szkół ponadpodstawowych (liceów lub techników) i nauczycieli, jako opiekunów dydaktycznych, do udziału w tegorocznej, czwartej już edycji programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska”. Organizatorami programu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Laureatami poprzednich trzech edycji programu zostało w sumie 167 uczniów i nauczycieli ze szkół woj. lubelskiego. Wszyscy uczniowie wykazali się wyjątkową wiedzą, aktywnością i pomysłowością w realizacji określonych zadań, zdobywając nagrody finansowe i rzeczowe oraz fantastyczne doświadczenie z zakresu szeroko pojętej ekologii, organizacji badań i obserwacji, a nawet wystąpień publicznych. Łącznie na wypłaty stypendiów dla laureatów programu Fundusz przeznaczył już prawie pół miliona złotych.

Warunkiem przystąpienia do 4. edycji programu jest zgłoszenie ucznia wraz z nauczycielem do Kuratorium Oświaty w Lublinie. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły ponadpodstawowej najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2022 r.

Celem programu jest w szczególności:

1) wsparcie rozwoju młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego w zakresie:
- realizacji projektów przyrodniczych i prośrodowiskowych,
- edukacji ekologicznej i pogłębiania wiedzy z zakresu ochrony środowiska,
- promowania wzorowych postaw proekologicznych,
- dbałości o środowisko i zdrowy tryb życia,
- czynnego udziału w zajęciach i projektach organizowanych przez wyższe uczelnie, instytuty badawcze, ośrodki edukacyjne, parki narodowe, muzea, ogrody zoologiczne, botaniczne oraz inne instytucje związane z ochroną środowiska.
2) wsparcie nauczycieli zaangażowanych w działania uczniów związane z ochroną środowiska.

Uczeń biorący udział w programie zobowiązany jest do wykonania przynajmniej jednego zadania spośród wskazanych w regulaminie, zgodnie ze określonym zakresem merytorycznym. W realizacji zadań przez ucznia bierze udział nauczyciel, który opisuje swój udział w krótkich sprawozdaniach.

Tytuł „Lider wiedzy i ochrony środowiska-stypendysta WFOŚiGW w Lublinie” oraz nagrodę finansową otrzymają uczniowie, którzy zdobędą co najmniej 100 punktów wykonując zadania przewidziane w programie. Warunkiem przyznania nagrody dla nauczyciela jest otrzymanie nagrody przez ucznia, którego był opiekunem dydaktycznym, przy czym wysokość nagrody dla nauczyciela nie zależy od liczby uczniów-uczestników programu, którymi się opiekuje.

Wypełnioną Kartę oceny wraz z dokumentacją umieszczoną na nośniku elektronicznym, stanowiącą potwierdzenie wykonania zadań przez uczniów oraz sprawozdań nauczycieli, należy przedłożyć do dnia 7 listopada 2022 r. do Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Osobą do kontaktu w sprawie programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska” ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie jest Pan Marek Wieczerzak – specjalista ds. informacji i promocji, tel. 81 561 21 73, e-mail: marek.wieczerzak@wfos.lublin.pl

Program „Lider wiedzy i ochrony środowiska” dla młodzieży i nauczycieli (opiekunów dydaktycznych) szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego na 2022 rok

Zalacznik_nr_1 Formularz zgłoszeniowy

Zalacznik_nr_2 Szczegółowy zakres merytoryczny dla ucznia i nauczyciela

Zalacznik_nr_3 Karta oceny zadań wykonanych przez ucznia i nauczyciela

powrót do listy

Rejestr zmian