Przejdź do treści
BIP

Aktualności

16.02.2024

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych w roku 2025

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, że do dnia 31 marca 2024 r. należy składać wnioski o przekazanie środków w roku 2025 na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez państwowe jednostki budżetowe.

Na podstawie złożonych wniosków, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dnia 16 listopada 2010 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1991), WFOŚiGW w Lublinie utworzy listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.

Listy zadań do dofinansowania w 2025 roku będą uzgadniane z dysponentami właściwych części budżetowych, a następnie zbiorcza informacja o wysokości środków zostanie przekazana ministrowi właściwemu do spraw klimatu i środowiska, w celu utworzenia rezerwy celowej budżetu państwa, o której mowa w art. 410c ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz.54).

Wnioski należy składać na obowiązujących formularzach, które są dostępne na stronie internetowej Funduszu w zakładce Dla beneficjentów/Wzory dokumentów do pobrania dla kontrahentów.
 

powrót do listy

Rejestr zmian