Przejdź do treści
BIP

Aktualności

07.09.2018

"25 na piątkę z plusem! Konkurs dla szkół podstawowych dla uczczenia 25-lecia WFOŚiGW w Lublinie"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach obchodów 25-lecia istnienia, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie ogłasza konkurs na najlepszy film ukazujący w kreatywny sposób wszelkie działania podejmowane w szkole na rzecz ochrony środowiska.

W siedzibie Kuratorium Oświaty w Lublinie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Kuratorium Oświaty w Lublinie  reprezentowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty –  Teresę Misiuk, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie reprezentowanym przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Lublinie  -  Pawła Gilowskiego. Pierwszym przedsięwzięciem realizowanym w ramach porozumienia będzie konkurs dla szkół podstawowych organizowany dla uczczenia 25-lecia WFOŚiGW w Lublinie pod hasłem „25 na piątkę z plusem!”.

Konkurs adresowany jest do uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego. W konkursie mogą wziąć udział szkoły podstawowe zarówno samodzielne (w tym szkoły z oddziałami gimnazjalnymi bądź powstałe z przekształconych gimnazjów), jak i szkoły funkcjonujące w zespołach.

Podstawą udziału w konkursie jest złożenie zgłoszenia oraz pracy konkursowej – filmu zapisanego na nośniku elektronicznym, który promuje pozytywne postawy i zachowania w obszarze ochrony środowiska i przyrody, jak i uświadamia zagrożenia płynące z nieodpowiedzialnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego.

Nagrodę główną w konkursie stanowi wyposażenie pracowni biologicznej zgodne z warunkami realizacji podstawy programowej dla przedmiotu biologia. Organizator Konkursu przewiduje przyznanie 25 nagród głównych. Pracę konkursową – film zapisany na nośniku elektronicznym (płyta cd, dvd, pendrive) należy przesłać drogą pocztową bądź dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2018 roku do siedziby  Kuratorium Oświaty lub właściwej terytorialnie delegatury. Spośród wszystkich przesłanych prac Komisja wyłoni 25 laureatów konkursu: autorów najlepszych filmów - po jednym w każdym z powiatów województwa lubelskiego oraz 2 laureatów z terenu miasta Lublin.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Funduszu w zakładce Dla Beneficjentów.

powrót do listy

Rejestr zmian