Przejdź do treści
BIP

Konkurs z okazji 25-lecia WFOŚiGW w Lublinie

25 na piątkę z plusem! Konkurs dla szkół podstawowych dla uczczenia 25-lecia WFOŚiGW w Lublinie

I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie ogłasza konkurs na najlepszy film ukazujący w sposób kreatywny wszelkie działania podejmowane w szkole na rzecz ochrony środowiska.
II. Konkurs adresowany jest do uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego.
III. W konkursie mogą wziąć udział szkoły podstawowe zarówno samodzielne (w tym szkoły z oddziałami gimnazjalnymi bądź powstałe z przekształconych gimnazjów), jak i szkoły funkcjonujące w zespołach.
IV. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie szkoły o pełnym stopniu organizacyjnym - organizujące naukę we wszystkich (I-VIII) klasach szkoły podstawowej; w sytuacjach szczególnych (wdrażanie reformy systemu oświaty) organizator Konkursu może wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie szkoły, która w roku szkolnym 2018/2019 nie posiada wszystkich klas szkoły podstawowej.
V. W przypadku szkół, w których funkcjonują oddziały gimnazjalne, autorami prac konkursowych mogą być jedynie uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej.
VI. Każda szkoła może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
VII. Celem konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych postaw i zachowań w obszarze ochrony środowiska i przyrody, jak i uświadamianie zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego.
VIII. Podstawą udziału w konkursie jest złożenie w dniach 07.09.2018 - 31.10.2018 r. zgłoszenia oraz pracy konkursowej – filmu zapisanego na nośniku elektronicznym (płyta cd, dvd, pendrive) pod adresem (właściwym terytorialnie):
a) Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20 – 950 Lublin,
b) Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21 – 500 Biała Podlaska,
c) Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Chełmie, ul. Niepodległości 1, 22 – 100 Chełm,
d) Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, ul. Lwowska 19, 22 – 400 Zamość.
IX. Regulamin konkursu do pobrania tutaj.  

Formularz zgłoszenia udziału w Konkursie do pobrania tutaj.


Wyniki konkursu "25 na piątkę z plusem!"