Przejdź do treści
BIP

Oferta dla osób fizycznych

NABÓR ZAKOŃCZONY

 

Nabór wniosków dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza nabór wniosków dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Forma dofinansowania: pożyczka w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z możliwością częściowego umorzenia - do 25% kwoty pożyczki.

 

Termin naboru wniosków: od 3 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu lub jego Biurze Terenowym, zgodnie z miejscem zamieszkania Wnioskodawcy:

WFOŚiGW w Lublinie ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin, tel. (81) 531 79 18, (81) 532 17 64 (wew. 118) – powiaty: Miasto Lublin, lubelski, janowski, kraśnicki, lubartowski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki.

 

Biuro w Białej Podlaskiej, Al. 1000-lecia 28a/12, 21-500 Biała Podlaska, tel. (83) 342 03 97, 342 11 73 – powiaty: Miasto Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński.

 

Biuro w Chełmie, Plac Niepodległości 1 (pok. 351), 22-100 Chełm - tel. (82) 562 75 75, 562 75 96 – powiaty: Miasto Chełm, chełmski, krasnostawski, włodawski.

 

Biuro w Zamościu, ul. Promienna 4, 22-400 Zamość, tel. (84) 639 30 94 – powiaty: Miasto Zamość, zamojski, biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski.

 

Dokumenty do pobrania: 

 

Regulamin

 

zał. nr 1 - Wniosek część A - plik do druku.pdfplik do edycji .doc

zał. nr 2 - Wniosek część B-  plik do druku.pdfplik do edycji .doc

zał. nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy - plik do druku.pdfplik do edycji .doc

zał. nr 4 - Wykaz dokumentów potwierdzających źródło i wysokość osiągniętych dochodów

zał. nr 4a - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

zał. nr 4b - Informacja o dochodach i wydatkach Wnioskodawcy - plik do druku.pdfplik do edycji .doc

zał. nr 4c - Informacja o dochodach i wydatkach Poręczyciela - plik do druku.pdfplik do edycji .doc

zał. nr 4d - Oświadczenie o dochodzie uzyskanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - plik do druku.pdfplik do edycji .doc

zał. nr 4e - Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości - plik do druku.pdfplik do edycji .doc

zał. nr 5 - Upoważnienie BIG

zał. nr 6 - Protokół odbioru końcowego robót - plik do druku.pdfplik do edycji .doc

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

WFOŚiGW ogłasza kolejny nabór wniosków dla osób fizycznych w ramach projektu pn. EKODOM

termin składania dokumentów: 01 sierpnia  - 31 października 2017

 

NABÓR ZAKOŃCZONY

 

Zaktualizowane dokumenty do pobrania:

 

Regulamin

 

wniosek o dofinansowanie - część A

wniosek o dofinansowanie - część B

zał. nr 3 - harmonogram rzeczowo - finansowy przedsięwzięcia

załącznik nr 4 - wykaz dokumentów potwierdzających źródło i wysokość osiąganych dochodów

4a - zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

4b - informacja o dochodach i wydatkach Wnioskodawcy

4c - informacja o dochodach i wydatkach Poręczyciela

4d - oświadczenie o dochodzie uzyskanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

4e - oświadczenie współwłaściciela nieruchomości

zał. nr 5 - zbiorcze zestawienie poniesionych kosztów

zał. nr 6 - protokół końcowego odbioru robót

 

Na pierwszym etapie oceny (badanie zdolności kredytowej) należy przedłożyć również podpisane przez Wnioskodawcę upoważnienie BIG (Biuro Informacji Gospodarczej):

- dla osoby fizycznej

  lub

- dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

 

UWAGA: Uprzejmie prosimy o składanie kserokopii dokumentów wraz z oryginałami do wglądu.

 

Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, zgodnie z miejscem zamieszkania Wnioskodawcy.

 

WFOŚiGW w Lublinie ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin, tel. (81) 532 17 64 (wew. 110, 111, 116, 117) – powiaty: Miasto Lublin, lubelski, janowski, kraśnicki, lubartowski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki.


Biuro w Białej Podlaskiej, Al. 1000-lecia 28a/12, 21-500 Biała Podlaska, tel. (83) 342 03 97, 342 11 73 – powiaty: Miasto Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński.


Biuro w Chełmie, Plac Niepodległości 1 (pok. 351), 22-100 Chełm - tel. (82) 562 75 75, 562 75 96 – powiaty: Miasto Chełm, chełmski, krasnostawski, włodawski.


Biuro w Zamościu, ul. Promienna 4, 22-400 Zamość, tel. (84) 639 30 94 – powiaty: Miasto Zamość, zamojski, biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski.
 

 

  

ARCHIWUM - NABÓR ZAKOŃCZONY

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza nabór wniosków dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia jej części (w 25 lub 30%). Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Rodzaje dofinansowywanych inwestycji:
• wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły zasilane paliwem ekologicznym,
• wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe,
• wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy,
• budowa instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i innych odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa domowego,
• budowa przyłączy do sieci ciepłowniczej,
• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Termin naboru wniosków: od 17 października 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

Wnioski należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, zgodnie z miejscem zamieszkania Wnioskodawcy.

WFOŚiGW w Lublinie ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin, tel. (81) 532 17 64 (wew. 116, 117, 132, 133) – powiaty: Miasto Lublin, lubelski, janowski, kraśnicki, lubartowski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki.

Biuro w Białej Podlaskiej, Al. 1000-lecia 28a/12, 21-500 Biała Podlaska, tel. (83) 342 03 97, 342 11 73 – powiaty: Miasto Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński.

Biuro w Chełmie, Plac Niepodległości 1 (pok. 351), 22-100 Chełm - tel. (82) 562 75 75, 562 75 96 – powiaty: Miasto Chełm, chełmski, krasnostawski, włodawski.

Biuro w Zamościu, ul. Promienna 4, 22-400 Zamość, tel. (84) 639 30 94 – powiaty: Miasto Zamość, zamojski, biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski.
 

Dokumenty do pobrania:

Dokument: Regulamin udzielania dofinansowania  przez WFOŚiGW w Lublinie dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM

Wzór nr 1 - wniosek o dofinansowanie – część A
Wzór nr 2 - wniosek o dofinansowanie – część B
Wzór nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia
Wykaz dokumentów potwierdzających źródło i wysokość osiąganych dochodów wg załącznika 4

Wzór nr 5 - Zbiorcze zestawienie poniesionych kosztów
Wzór nr 6 - Protokół odbioru końcowego robót

 

UWAGA 1!

Na pierwszym etapie oceny (badanie zdolności kredytowej Wnioskodawcy) należy przedłożyć podpisane Upoważnienie:

- dla osoby fizycznej

   lub

- dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

 

UWAGA 2!

W ramach drugiego etapu oceny należy przedłożyć wypełniony wniosek o dofinansowanie - część B wraz z załącznikiem nr 3 - Harmonogram rzeczowo - finansowy przedsięwzięcia oraz podpisaną umowę z wykonawcą inwestycji.