Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków w roku 2017

WFOŚiGW w Lublinie informuje, iż do dnia 30 marca 2016 r. należy składać wnioski kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków w roku 2017 na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Na podstawie złożonych przez państwowe jednostki budżetowe wniosków, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, WFOŚiGW w Lublinie utworzy listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania. Listy zadań do dofinansowania w 2017 roku będą uzgadniane z dysponentami właściwych części budżetowych, a następnie przekazane do Ministerstwa Środowiska w celu utworzenia rezerwy celowej, o której mowa w art. 410c ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Wnioski należy składać na obowiązujących formularzach, które są dostępne na stronie internetowej Funduszu w zakładce Obsługa beneficjentów/Wzory dokumentów do pobrania dla kontrahentów.

Utworzony przez: Marzena Grosman   
Data publikacji: 11.02.2016.