PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH NA 2016 ROK

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, iż przedłuża  do dnia 31 grudnia 2015 r.  termin składania wniosków na 2016 rok o dofinansowanie zadań w formie pożyczek.  Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi w Wojewódzkim Funduszu zasadami, istnieje możliwość zaciągania pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych.  Prosimy o zgłaszanie przedsięwzięć realnie możliwych do wykonania w 2016 r.

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 10.12.2015.