Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na 2016 rok

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, iż wnioski na 2016 rok o dofinansowanie zadań w formie pożyczek/dotacji należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2015 r. Prosimy o zgłaszanie przedsięwzięć realnie możliwych do wykonania w 2016 r.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi w Wojewódzkim Funduszu zasadami, istnieje również możliwość zaciągania pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych.

Terminy naboru wniosków w trybie konkursowym na zadania z zakresu edukacji ekologicznej pozostają bez zmian
(I edycja 2016 – do 30 września 2015, II edycja 2016 -  do 30 kwietnia 2016).

Formularze wniosków są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce obsługa beneficjentów.

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 28.10.2015.