Nowy regulamin konkursowy na zdania z zakresu edukacji ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, iż od dnia 1 września 2015 r. obowiązuje nowy "Regulamin konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa lubelskiego".  Regulamin  jest dostępny na naszej stronie internetowej i BIP w zakładce Obsługa beneficjentów.

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 01.09.2015.