KOMUNIKAT Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Lublinie Drukuj

                                                                                                                                                                               Lublin, dnia 25.03.2015r.

WFOŚiGW w Lublinie informuje Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast, że  na podstawie art.68 pkt 16) ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r., poz.888), z dniem 1 stycznia 2014r. uchylony został przepis art. 35 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 90, poz. 607 ze zm.).

W związku z powyższym ustał obowiązek sporządzania i przekazywania wojewódzkim funduszom rocznych Sprawozdań  informujących o ilościach odpadów opakowaniowych zebranych, przekazanych do odzysku i recyklingu oraz o wydatkach poniesionych na te działania.
Sprawozdania za rok 2014 złożone do WFOŚiGW w Lublinie  przez gminy lub podmioty działające w ich imieniu  zostaną zatem pozostawione bez rozpatrzenia.

                                                                                                                                                                    Wojciech Piekarczyk
                                                                                                                                                                         Prezes Zarządu

 

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 25.03.2015.
 
Lublin 20-074, ul. Spokojna 7, tel. (081) 532 17 64, e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl