Obsługa beneficjentów Drukuj

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie stosuje następujące formy pomocy finansowej: preferencyjne pożyczki (o niskim oprocentowaniu, z możliwością częściowego umorzenia kapitału), dotacje, dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych, a także przekazuje środki finansowe państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.

Z pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu mogą korzystać: jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, podmioty gospodarcze,  organizacje społeczne, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie, publiczne szkoły wyższe oraz osoby fizyczne w formie dopłat do częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych w ramach linii kredytowych w Banku Ochrony Środowiska.

Tutaj znajdziecie Państwo „Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie”, formularze wniosków  o dofinansowanie,  wykaz dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy wraz z obowiązującymi wzorami.

Utworzony przez: Administrator   
Data publikacji: 19.05.2008.
 
Lublin 20-074, ul. Spokojna 7, tel. (081) 532 17 64, e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl