Podstawy prawne Drukuj

 

Ustawa
Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232)

 

Statut

Statut WFOŚiGW w Lublinie nadany uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego 
Nr X/145/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.

Teksty poszczególnych aktów pranych można znaleźć na stronach Rządowego Centrum Legislacji oraz stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej


.

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 19.05.2008.
 
Lublin 20-074, ul. Spokojna 7, tel. (081) 532 17 64, e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl