Regulamin konkursu na edukację ekologiczną Drukuj
 Dokument:   Regulamin konkursu  na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa lubelskiego -  obowiązujący od dnia 1 września 2015 r.
Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 29.09.2012.
 
Lublin 20-074, ul. Spokojna 7, tel. (081) 532 17 64, e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl