Dostęp do informacji publicznej Drukuj

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej związanej z zakresem działalności WFOŚiGW w Lublinie, a nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej /BIP/,  powinny zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz..782 ze zm.) wypełnić udostępniony poniżej formularz, a następnie przekazać go osobiście, drogą pocztową lub w formie elektronicznej do siedziby Funduszu w Lublinie.

W zakresie dostępu do informacji publicznej obowiązują następujące zasady:

- decyzję o udostępnieniu informacji publicznej podejmuje każdorazowo Prezes Zarządu.
W przypadku zapytań dotyczących stanu załatwianych spraw, stosownej informacji może również udzielić odpowiedzialny za daną sprawę pracownik,

-  WFOŚiGW w Lublinie  udziela informacji publicznych w terminie niezbędnym na przygotowanie stosownej odpowiedzi,

- w przypadku, gdy udzielenie stosownej informacji wymaga zaangażowania znaczących nakładów pracy lub materiałów, WFOŚiGW w Lublinie udzieli informacji dopiero po pokryciu przez osobę wnioskującą kosztów przygotowania informacji. 

Załącznik do pobrania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Utworzony przez: Administrator   
Data publikacji: 19.05.2008.
Zmieniony (23.01.2015.)
 
Lublin 20-074, ul. Spokojna 7, tel. (081) 532 17 64, e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl