Instrukcja korzystania z BIP Drukuj

Biuletyn Informacji Publicznej  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej w Lublinie  

Podstawa prawna BIP:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

 Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Publikowane informacje zgromadzone są w menu po lewej stronie. Menu jest podzielone na grupy tematyczne, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg podstron z informacjami.  Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu lub w przypadku wystąpienia wielu podstron, wybrać jedną z wyświetlonej listy. W biuletynie znajdują się również treści zapisane
w plikach. W ten sposób zapisane są zazwyczaj dokumenty o dużej objętości, oraz  wnioski do pobrania i druki. W prawej górnej części każdej z podstron znajduje się ikonka    umożliwiająca druk treści oglądanej strony.   Informacje publiczne zawarte w Biuletynie dostępne są przez cała dobę bez przerwy.

Opis grup tematycznych:

 1. Strona główna BIP -  dane teleadresowe .
 2. Podstawy prawne  - informacje o podstawach działalności WFOŚiGW w Lublinie - ustawa i statut
 3. Struktura organizacyjne  w dziale tym znajdują się: schemat organizacyjny, skład Rady Nadzorczej i Zarządu, Zespoły oraz schemat organizacyjny
 4. Działalność Funduszu –  w dziale tym znajdują się następujące dokumenty: Strategia działania WFOŚiGW w Lublinie na lata 2005 –2008, Lista przedsięwzięć priorytetowych na 2008 r., Sprawozdania z działalności (2003-2006).
 5. Aktualności – najnowsze informacje i ogłoszenia z działalności Funduszu.
 6. Obsługa beneficjentów – umieszczone zostały dokumenty ważne dla beneficjentów, m.in.: zasady udzielania pomocy finansowej, kryteria wyboru przedsięwzięć, regulamin konkursu na edukację ekologiczną, regulamin umarzania pożyczek, wykaz dokumentów
  i informacji niezbędnych do zawarcia umowy, wzory dokumentów do pobrania dla kontrahentów, informacja dotycząca  Linii kredytowych BOŚ.
 7. Fundusze Europejskie – informacje na temat funduszy UE , w szczególności dotyczące PO i IŚ ,  m.in.:  akty prawne, ważne dokumenty, wytyczne, pliki do pobrania, linki, konkursy,  punkty informacyjne, punkt informacyjny o Funduszach Europejskich, a także  aktualności dotyczące FE.
 8. Dostęp do informacji publicznej - opis jak uzyskać dostępu do informacji publicznej
 9. Przetargi – informacje dotyczące przetargów.
 10. Instrukcja  korzystania z BIP
 11. Strona główna BIP (www.bip.gov.pl) - odnośnik przekierowujący do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej przez MSWiA
 12. Rejestr zmian - rejestr zmian wykonywanych w portalu ze wskazaniem daty od której te zmiany obowiązują oraz osób, które dokonały tych zmian.13. Wyszukiwarka – możliwość wyszukiwania w całym serwisie po wpisaniu słów kluczowych.

Wybór interesującej informacji jest dokonywany, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie "przycisku" opisującego daną informację.
 

       

Utworzony przez: Administrator   
Data publikacji: 19.05.2008.
 
Lublin 20-074, ul. Spokojna 7, tel. (081) 532 17 64, e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl