Ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Drukuj

 

 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dziękuje za złożenie oferty na nabór eksperta/podmiotu zewnętrznego w zakresie kontroli zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Oferta Pani Katarzyny Łodygowskiej , zamieszkałej w Warszawie, jest ofertą najkorzystniejszą cenowo (cena brutto oferty 1 853,00 zł) w związku z powyższym została wybrana do realizacji zamówienia.

 

Utworzony przez: Administrator   
Data publikacji: 25.07.2014.
 
Zaproszenie do składania ofert Drukuj
 
 

Zamawiający                                                                                                                                                                   

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie

ul. Spokojna 7

20-074 Lublin

Tel. 081 532-17-64 (wew. 28)

 

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

NA NABÓR EKSPERTA / PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO

W ZAKRESIE KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

 

(Przedmiot umowy współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (Zamawiający) 

 zaprasza do składania ofert na nabór eksperta/podmiotu zewnętrznego w zakresie kontroli zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Utworzony przez: Administrator   
Data publikacji: 21.07.2014.
Czytaj całość
 
Informacja o wyniku rozeznania rynku Drukuj

 

 

 Lublin, dnia 9 lipca 2014 roku.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie uprzejmie informuję, iż w wyniku przeprowadzenia rozeznania rynku na wybór eksperta zewnętrznego do sporządzania opinii dotyczących spełnienia warunków określonych w ramach wydanych Potwierdzeń IP w sprawie przyznania dofinasowania z FS w zakresie kryteriów II stopnia w obszarze analiza ekonomiczno – finansowa dla projektów złożonych w ramach konkursów ogłoszonych przez IP dla zadań z POIiŚ I i II osi priorytetowej wybrana została oferta Pana Jacka Kawali FRAM KONSULTING ul. Borkowska 29c/26; 30-438 Kraków z ceną 455,10 zł brutto.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 

Utworzony przez: Administrator   
Data publikacji: 09.07.2014.
 
Zapytanie ofertowe - przedstawienia oferty cenowej na sporządzenie opinii Drukuj

 

 

                                                                                                                                                                     Lublin, dnia 01 lipca 2014 roku

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, jako Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa: I - Gospodarka wodno-ściekowa i II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 mln euro) zaprasza do składania ofert tytułem zamówienia:

Utworzony przez: Administrator   
Data publikacji: 01.07.2014.
Czytaj całość
 
Informacja o wyborze oferty - eksperci do kontroli projektów Drukuj

 

 

 

Notatka służbowa z rozpatrzenia i wyboru ofert złożonych do WFOŚiGW w Lublinie na ekspertów zewnętrznych do przeprowadzenia kontroli projektów u beneficjentów:

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Na Eksperta nr 1 – kontrola formalno-merytoryczna:

Oferta Krzysztofa Adamczuka ul. Bursztynowa 30/21, 20-576 Lublin

oferta cenowa:

cena (brutto) oferty – 13 850,00 zł

 

Na Eksperta nr 2 - kontrola finansowo-księgowa:

1)      Oferta Agnieszki Wołoszyn ul. K. Wielkiego 3/16 20-611 Lublin

oferta cenowa:

cena (brutto) oferty – 13 200,00 zł  

 

2)      Oferta Iwony Puła Motycz 82E, 21-030

oferta cenowa:

cena (brutto) oferty – 12 000,00 zł  

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dokonał następującego wyboru ofert:

·         na Eksperta nr 1 – kontrola formalno-merytoryczna - oferta Pana Krzysztofa Adamczuka,

·         na Eksperta nr 2 - kontrola finansowo-księgowa – oferta Pani Iwony Puła

 

ZESTAWIENIE punktacji po przeliczeniu kryteriów i ich wagi procentowej zgodnie ze wzorami zawartymi w zapytaniu ofertowym:

 

Lp.

Ekspert nr 1

Punktacja łączna:

1

Oferta Pana Krzysztofa Adamczuka

 

15,20

 

Lp.

Ekspert nr 2

Punktacja łączna:

1

Oferta Pani Iwony Puły

 

15,60

2

Oferta Pani Agnieszki Wołoszyn

 

14,90

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.

Utworzony przez: Administrator   
Data publikacji: 13.06.2014.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 99
Lublin 20-074, ul. Spokojna 7, tel. (081) 532 17 64, e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl