Informacja o spełnieniu wymogów formalnych – osoba sprzątająca

Informacja dotycząca spełnienia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy – osoba sprzątająca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

W dniu 12 czerwca  2012 r. upłynął ostateczny termin składania oferty na wolne stanowisko pracy – osoba sprzątająca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Do WFOŚiGW w Lublinie wpłynęła 1 oferta Pani Anny Górniak zam. Bychawka.

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr  7/2012 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie po weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydata stwierdziła, że kandydat spełnił wymogi, w związku z czym został dopuszczony do II etapu.

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 13.06.2012.
Zmieniony (13.06.2012.)