Regulamin udzielania dotacji na usuwanie azbestu
Dokument: 

Regulamin udzielania dotacji  na usuwanie wyrobów zawierających azbest ze środków   WFOŚiGW w Lublinie oraz  NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego  NFOŚiGW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na lata 2016-2017”

   
 Dokument: 

Wniosek o dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest dla jednostek samorządu terytorialnego 

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 15.11.2010.
Zmieniony (17.05.2016.)