SPRAWOZDANIE O ILOŚCI ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH
Sprawozdanie informujące o ilości odpadów opakowaniowych zebranych oraz przekazanych do odzysku i recyklingu w 2009 r. należy przesłać do WFOŚiGW w Lublinie do dnia 15 lutego 2010 r.

 

 Dokument    Pismo w sprawie sprawozdania o ilości odpadów opakowaniowych

Dokument   Tabela - sprawozdanie o ilości odpadów opakowaniowych
Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 05.01.2010.
Zmieniony (05.01.2010.)