Informacja o zmianie zasad

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie uprzejmie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2010 r. zmianie uległy „Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Lublinie” – ustalone uchwałą Rady Nadzorczej Nr 204/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.  Wprowadzone zmiany zostały zaznaczone w tekście pogrubioną czcionką. Nowy tekst „Zasad ...” znajduje się w zakładce Obsługa beneficjentów.

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 30.12.2009.