Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie na 2010 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, iż wnioski  na 2010 rok o dofinansowanie zadań w formie pożyczek/dotacji należy składać w terminie do 30 listopada 2009 roku.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie przedsięwzięć realnie możliwych do wykonania w 2010 r.

Terminy naboru wniosków w trybie konkursowym na zadania z zakresu edukacji ekologicznej pozostają bez zmian (I edycja 2010 – do 30 września 2009, II edycja 2010 -  do 30 kwietnia 2010).

Formularze wniosków są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce obsługa beneficjenów.

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 17.09.2009.
Zmieniony (17.09.2009.)