Komunikat w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji na 2009 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, iż wnioski o przyznanie dotacji na 2009 rok należy składać w terminie do 30 listopada 2008 roku. Terminy naboru wniosków w trybie konkursowym na zadania z zakresu edukacji ekologicznej pozostają bez zmian (I edycja – do 30 września, II edycja -  do 30 kwietnia). 
Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 09.07.2008.
Zmieniony (09.07.2008.)