OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 maja 2008 r.

w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r. przypadających na jednego mieszkańca

(M.P. z dnia 3 czerwca 2008 r.)

Na podstawie art. 404 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) ogłasza się, że:

1) średnia krajowa przychodów gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r. przypadających na jednego mieszkańca wyniosła 16,50 zł;

2) średnia krajowa przychodów powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r. przypadających na jednego mieszkańca wyniosła 4,44 zł.

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 18.06.2008.
Zmieniony (18.06.2008.)