Zasady udzielania pomocy finansowej
   
Dokument:  Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Lublinie
   
Dokument: 

Uchwała nr 28/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 21.03.2014 r. w sprawie zmiany  "Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Lublinie"

   
Dokument:

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Lublinie  - obowiązujące od 1 października 2016 r.

   
Dokument: 

Uchwała nr  88/2016 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie w sprawie "Zasad udzielania i umarzania pożyczek  oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Lublinie"

    

 

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 17.03.2008.
Zmieniony (03.10.2016.)