Ruszył ogólnopolski system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i OZE Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Podczas Konwentu prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odbył się w Solcu-Zdroju w dniu 28.04.2016 r., podpisano umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a 14 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  i  Województwem Lubelskim.

Głównym celem Projektu jest wsparcie działań przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE 20/20/20. Projekt przewiduje utworzenie ogólnokrajowej sieci 76 doradców energetycznych, którzy poprzez różnego rodzaju nieodpłatne usługi służyć będą pomocą w dziedzinie efektywności energetycznej i OZE.

W ramach Projektu realizowane będą między innymi takie działania jak:
 - budowa i zarządzanie ogólnopolską siecią wsparcia doradczego;
- usługi doradcze związane m.in. z przygotowaniem, monitorowaniem i weryfikacją Planów Gospodarki Niskoemisyjnej,  
  wspieraniem inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, OZE oraz związane z poprawą jakości powietrza, w
  szczególności na terenach występowania przekroczeń stężeń zanieczyszczeń w powietrzu;
- przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych;
- budowa i funkcjonowanie platformy informatycznej.
Budżet Projektu wynosi prawie 129 mln zł i jest w 100 % finansowany ze środków UE w ramach z PO IiŚ 2014-2020.

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 18.05.2016.
Zmieniony (18.05.2016.)
 
Lublin 20-074, ul. Spokojna 7, tel. (081) 532 17 64, e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl