Przekazanie potwierdzenia przyznania dofinansowania dla projektu KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
 
 
 

Na zdj. od lewej: Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie, Pan Wojciech Piekarczyk, Prezes Zarządu KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku, Pan Tadeusz Fijałka, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Lublinie, Pan Jerzy Kuliński.

W dniu 23 stycznia 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie miało miejsce uroczyste przekazanie Kraśnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1- gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu „Przebudowa-modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Aglomeracji Kraśnik w obrębie miasta Kraśnik. Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa oczyszczalni ścieków, budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok.300 m, modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2 km, budowa sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu o dł. ok.2 km oraz modernizacja 3 stacji wodociągowych.

Celami społeczno-gospodarczymi przedsięwzięcia są poprawa spójności społeczno-gospodarczej terenów objętych projektem z pozostałymi obszarami kraju, wzrost atrakcyjności aglomeracji Kraśnik pod względem osadniczym i inwestycyjnym.

 


Utworzony przez: Administrator   
Data publikacji: 23.01.2014.
Zmieniony (17.02.2014.)
 
Lublin 20-074, ul. Spokojna 7, tel. (081) 532 17 64, e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl