Linki Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
  Instytucja Zarządzająca PO IiŚ
 
   

  
   
 Instytucje Pośredniczące PO IiŚ  
   
 Ministerstwo Środowiska - IP PO IiŚ I - V oś priorytetowa

  Ministerstwo Infrastruktury - IP PO IiŚ VI - VIII oś priorytetowa   
  Ministerstwo Gospodarki - IP PO IiŚ IX - X oś priorytetowa    

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - IP PO IiŚ XI oś priorytetowa

Ministerstwo Zdrowia - IP PO IiŚ XII oś priorytetowa
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - IP PO IiŚ XIII oś priorytetowa
   
 Instytucje Wdrażające I i II oś priorytetową PO IiŚ
projekty poniżej 25 mln euro
 
   
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku   
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wrocławiu 
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 
 
   
 Instytucja Wdrażająca I i II oś priorytetową PO IiŚ
projekty powyżej 25 mln euro
 
   
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 
   
 Odwiedź także:
 
   
   Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (V oś PO IiŚ)
 
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Pomoc publiczna
 
 

Generator PO IiŚ dla osi priorytetowych I - V

 
  Urząd Zamówień Publicznych
 
 

Mapa dotacji UE

 
 Portal Funduszy Strukturalnych 2004 - 2006
 
  Portal Funduszy Europejskich 2007 - 2013
 
 Ekoportal 
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 
  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
 

Oficjalna strona Komisji Europejskiej

 
Utworzony przez: Michał Chrząstowski   
Data publikacji: 18.03.2008.
Zmieniony (07.08.2015.)
 
Lublin 20-074, ul. Spokojna 7, tel. (081) 532 17 64, e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl