Współpraca z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w 2016 r. udziela dopłat na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych przez BOŚ S.A. na inwestycje realizowane przez osoby fizyczne polegające na:

- budowie przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 m3/d,
- budowie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. – 
  o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 ze zm.).

Dopłata może wynosić do 30% kwoty udzielonego kredytu przeznaczonego na finansowanie kosztów kwalifikowanych brutto, tj. kosztów zakupu i montażu instalacji OZE lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski należy składać w placówkach BOŚ S.A. na terenie województwa lubelskiego.

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 17.03.2008.
Zmieniony (20.06.2016.)
 
Lublin 20-074, ul. Spokojna 7, tel. (081) 532 17 64, e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl