Wzory dokumentów do pobrania dla kontrahentów Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Dokument:

Formularz wniosku o pożyczkę lub dotację dla  jednostek samorządu terytorialnego  

Dokument:

Formularz wniosku o pożyczkę lub dotację dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych na zadania inwestycyjne 

Dokument:

Formularz wniosku o dotację na zadania nieinwestycyjne

Dokument:

Formularz wniosku o dotację na zadania z zakresu edukacji ekologicznej

Dokument: Formularz wniosku o dotację na unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest dla jednostek samorządu terytorialnego
  
Dokument:

Wzór nr 1 - oświadczenie o niezaleganiu z zobowiązaniami

Dokument:

Wzór nr 2 - oświadczenie o sposobie rozliczenia podatku VAT

Dokument:

Wzór nr 3 - oświadczenie o wyborze wykonawcy zgodnie z Prawem zamówień publicznych

Dokument:

Wzór nr 4 - oświadczenie dotyczące pomocy publicznej

Dokument:

Wzór nr 5 - oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie

Dokument:

Zbiorcze rozliczenia zadania – pożyczka

Dokument:

Zbiorcze rozliczenie zdania – dotacja

Dokument:

Wzór informacji o współfinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Lublinie

Dokument: Sprawozdanie z realizacji zadania pn.:"Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
Dokument: Protokół odbioru prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest - wzór
Dokument: Zestawienie kart przekazania odpadów na składowisko potwierdzające osiągnięty efekt ekologiczny zadania pn.:"Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
   
Obliczanie wartości wskaźnika ekologicznego w dziedzinie ochrony powietrza.
 
Dokument: Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2)
Dokument: Ograniczenie lub uniknięcie emisji tlenków azotu (NOx)
Dokument: Ograniczenie lub uniknięcie emisji pyłu
Dokument: Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku siarki (SO2)
Dokument: Ograniczenie lub uniknięcie emisji tlenku węgla (CO)
   
   
Utworzony przez: Administrator   
Data publikacji: 17.03.2008.
Zmieniony (16.05.2016.)
 
Lublin 20-074, ul. Spokojna 7, tel. (081) 532 17 64, e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl