FE - Aktualności
III edycja konkursu "Fundusze w obiektywie" Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Pokaż, jak się zmienia Polska dzięki funduszom europejskim

Zapraszamy pasjonatów fotografii do udziału w trzeciej edycji konkursu „Fundusze w obiektywie”. Wystarczy znaleźć w swojej okolicy ciekawą inwestycję związaną z ochroną środowiska, dofinansowaną z funduszy europejskich, zrobić zdjęcie i zamieścić je wraz z opisem na stronie www.mapadotacji.gov.pl.

Czytaj całość
 
Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie zamówień publicznych udzielanych po 18.04.2016 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące sposobu postępowania w związku z koniecznością udzielania zamówień publicznych, w szczególności dla instytucji realizujących programy polityki spójności.
Czytaj całość
 
"Razem ku Zielonej Przyszłości- fundusze norweskie i EOG na rzecz edukacji ekologicznej" Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Czytaj całość
 
Szkolenia dla beneficjentów POIiŚ - edycja 2014 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
 
 

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach dotyczących różnych aspektów związanych z realizowaniem projektów dofinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko. Celem szkoleń jest podniesienie wiedzy i kompetencji osób na co dzień realizujących projekty finansowane z POIiŚ. Przeznaczone są one dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz pracowników instytucji w systemie wdrażania Programu Infrastruktura i Środowiska.
 
 
Czytaj całość
 
VII konferencja „Dbając o zieloną przyszłość - fundusze UE w sektorze środowiska" Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
 
 
 
 

Szanowni Beneficjenci Programu Infrastruktura i Środowisko,

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji „Dbając o zieloną przyszłość - fundusze UE w sektorze środowiska”, która co roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Spotkanie skierowane jest do wszystkich beneficjentów środowiskowych priorytetów oraz instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). Podczas konferencji podsumujemy doświadczenia z realizacji POIiŚ oraz wskażemy perspektywy na przyszłość w finansowaniu projektów środowiskowych.

Czytaj całość
 
Zaproszenie do udziału w konferencji podsumowującej fundusze EOG i norweskie Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Zaproszenie do udziału w konferencji podsumowującej fundusze EOG i norweskie

Jakie formy wsparcia finansowego oferują fundusze EOG i norweskie? Co udało się osiągnąć i jakie będą efekty dotychczas rozpoczętych przedsięwzięć? Między innymi na te pytania odpowiemy  podczas konferencji „Razem ku Zielonej Przyszłości – fundusze norweskie i EOG w sektorze środowiska”, która odbędzie się 1 października 2014 r. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.

Konferencji towarzyszyć będzie  dwudniowe seminarium pt. „Potencjał geotermii w Polsce – wymiana doświadczeń”, które odbędzie się w dniach 2-3 października 2014 r. w Pałacu Lubomirskich.

Celem konferencji i dwudniowego seminarium jest podsumowanie dotychczasowych działań oraz wymiana doświadczeń pomiędzy Polską a państwami darczyńców. Do udziału w konferencji zapraszamy beneficjentów funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przedstawicieli darczyńców, partnerów z poprzedniej i obecnej perspektywy finansowej, a także osoby zainteresowane tą tematyką.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Swój udział należy zgłosić na stronie www.warsaw-EOG.pl poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Informacje związane z konferencją udzielane są telefonicznie pod numerem – 22 691 93 27

Zarejestruj się

 

 

 
Aktualizacja Regulaminu konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu


Zaktualizowany został Regulamin do konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 – uszczegółowiono w nim m.in. zapisy dotyczące rodzajów projektów (pkt. 12 Regulaminu) oraz załączników do wniosku (pkt. 18 Regulaminu).  

 

W pkt. 12 Regulaminu uszczegółowiono zapisy dotyczące przygotowania dokumentacji dla budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowy kanalizacji deszczowej.

W pkt. 18 usunięto dublujące się załączniki/oświadczenia, wprowadzono dodatkowe załączniki w postaci oświadczenia, że dokumentacja opracowana w ramach projektu stanowić będzie podstawę do ubiegania się o środki na realizację projektu inwestycyjnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wraz ze wzorem oświadczenia) oraz tabelę aglomeracji, prezentującą podstawowe dane charakteryzujące aglomerację. Opracowano również wzór oświadczenia określającego, że wnioskowane dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej. Doprecyzowano także zapisy załącznika - wykaz zamówień publicznych.

Jednocześnie w liście sprawdzającej w zakresie oceny formalnej, w pkt. 8 uwzględnione zostały dokumenty strategiczne dotyczące Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Zaktualizowane dokumenty dostępne są w ogłoszeniuna stronie MŚ oraz w zakładce Fundusze Europejskie/Konkursy

Przypominamy, że wnioski o dofinansowanie można składać od 7 kwietnia do 30 maja 2014 roku.

 

 

 
Informacja o wyniku rozeznania rynku Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

 

 

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku na zapewnienie miejsca spotkania oraz noclegu dla 100 osób (+/- 15%) w ośrodku konferencyjnym zlokalizowanym na terenie miasta Lublin dla Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej środowiskowe priorytety w ramach POiIŚ (łącznie 19 instytucji) wraz z kompleksową obsługą gastronomiczną i konferencyjną wybrana została oferta Wykonawcy Hotel Victoria Sp. z o.o. ul. Narutowicza 58/60 20-016 Lublin jako oferta najkorzystniejsza cenowo tj.  45 900,00 zł brutto.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
 
Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu zamkniętego nr 13 i terminach naboru wniosków Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Szanowni Państwo!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, iż w ramach procedury konkursowej dla Konkursu zamkniętego nr 13 wprowadzono nastepujące zmiany:

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie  - 14 kwietnia - 6 czerwca br.

2. Dodano podpunkt c w punkcie 13 Regulaminu konkursu zamkniętego nr 13

3.  Zmianie uległy terminy w Harmonogramie realizacji konkursu.

 

Prosimy o wnikliwą analizę zmienionych dokumentów.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 17 z 105
Lublin 20-074, ul. Spokojna 7, tel. (081) 532 17 64, e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl