Aktualności
SPRAWOZDANIE O ILOŚCI ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Sprawozdanie informujące o ilości odpadów opakowaniowych zebranych oraz przekazanych do odzysku i recyklingu w 2011 r. należy przesłać do WFOŚiGW w Lublinie do dnia 15 lutego 2012 r.
Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 05.01.2012.
Zmieniony (01.02.2012.)
Czytaj całość
 
Komunikat w sprawie naboru wniosków na 2012 rok. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, iż wnioski na 2012 rok o dofinansowanie zadań w formie pożyczek/dotacji należy składać w terminie do 30 listopada 2011 roku. Prosimy o zgłaszanie przedsięwzięć realnie możliwych do wykonania  w 2012 r.

Terminy naboru wniosków w trybie konkursowym na zadania z zakresu edukacji ekologicznej pozostają bez zmian (I edycja 2012 – do 30 września 2011, II edycja 2012 -  do 30 kwietnia 2012).

Formularze wniosków są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce obsługa beneficjenów.

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 30.09.2011.
Zmieniony (30.09.2011.)
 
Komunikat Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Lublinie 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, iż uchwałą Rady Nadzorczej nr 132/2011 z dnia 27 września 2011 r. zostały zatwierdzone  zmiany w „Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz trybie i zasadach udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Lublinie”. Nowe "Zasady" obowiązują od dnia 1 października 2011 roku i mają zastosowanie do umów zawieranych począwszy od tej daty. ”Zasady” są dostępne na naszej stronie internetowej  w zakładce obsługa beneficjentów.  

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 30.09.2011.
Zmieniony (30.09.2011.)
 
Załączniki do sprawozdań Oś-4p i Oś-4g Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, iż przy wyliczaniu nadwyżki dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 404 – ustawy Prawo ochrony środowiska, należy zastosować średnią krajową przychodów gminnych i powiatowych funduszy z tytułu opłat i kar za 2009 r., przypadających na jednego mieszkańca odpowiednio:

-         dla gminy  - 21,43 zł,

-        dla powiatu - 4,96 zł 

Wzory  załączników  do sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p sporządzanych w roku 2011 i objaśnienia do nich są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska - wejdź TUTAJ.

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 19.07.2011.
Zmieniony (12.07.2012.)
 
Rozstrzygnięcie postępowania Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie  informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówień o wartości poniżej 193.000 EURO na obsługę prawną Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zostało rozstrzygnięte.

 Informacja o wynikach postępowania

 

Utworzony przez: Danuta Górajek   
Data publikacji: 30.06.2011.
Zmieniony (30.06.2011.)
 
zaproszenie do składania ofert Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Instytucja Wdrażajaca I i II oś priorytetową PO
Infrastruktura i Środowisko, zaprasza do składania ofert

 

NA NABÓR EKSPERTA / PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO

 

W ZAKRESIE KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

 

o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro

 Przedmiot umowy współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajdą Państwo TUTAJ

Utworzony przez: Michał Chrząstowski   
Data publikacji: 22.06.2011.
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 61 - 66 z 117
Lublin 20-074, ul. Spokojna 7, tel. (081) 532 17 64, e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl