Przejdź do treści
BIP

Aktualności

12.01.2023

Zmiany w składzie Zarządu WFOŚiGW w Lublinie

Zarząd Województwa Lubelskiego, na wniosek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, powołał z dniem 12.01.2023 r. na stanowisko Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Lublinie Panią Agnieszkę Kruk.  

Pani Agnieszka Kruk jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie. Posiada tytuł Master of Business Administration. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie: Prawa Podatkowego, Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, Rachunkowości Finansowej i Zarządczej, Zarządzania i Finansów w Administracji Publicznej oraz Szacowania Nieruchomości. Uzyskała Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów, uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Pani Agnieszka Kruk posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu finansami, dużą organizacją oraz zasobami ludzkimi. Zostało ono zdobyte zarówno w spółkach prawa handlowego, jak i w administracji rządowej i samorządowej. W swojej karierze zawodowej sprawowała m.in. funkcję Wiceprezesa ds. Finansowych, Zastępcy Prezydenta Miasta, Głównej Księgowej.

powrót do listy

Rejestr zmian