Przejdź do treści
BIP

Aktualności

13.11.2023

Zakończeniu naboru wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, że w związku z wyczerpaniem alokacji środków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, przewidzianych dla województwa lubelskiego, termin przyjmowania wniosków przez właściwe Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze zostaje skrócony do dnia 13.11.2023 r.
Jednocześnie w przypadku, gdy po przekazaniu przez OSCHR-y wniosków złożonych do 13.11.2023 r., budżet, którym dysponuje WFOŚiGW w Lublinie nie pozwoli na rozpatrzenie wszystkich wniosków, o kolejności rozpatrywania wniosków będzie decydowała data wpływu wniosku do właściwej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Pozostałe wnioski, niemieszczące się w puli środków, pozostaną bez rozpatrzenia i zostaną odesłane do wnioskodawców.
 

powrót do listy

Rejestr zmian