Przejdź do treści
BIP

Aktualności

28.03.2019

Warsztaty dla pracowników starostw i gmin z zagadnień Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Szanowni Państwo,
w związku z przygotowywanym cyklem warsztatów dotyczących realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dla pracowników gmin i powiatów województwa lubelskiego, które będą prowadzone przez doradców energetycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, niniejszym udostępniamy Harmonogram warsztatów. 
Jednocześnie, w przypadku pytań, prosimy o bezpośredni kontakt z doradcami energetycznymi, realizującymi Projekt Doradztwa Energetycznego:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych
Oddział Odnawialnych Źródeł Energii
tel. 81 537-16-16 oraz 81 537-16-17
e-mail: doradztwo.energetyczne@lubelskie.pl

www.lubelskie.pl/doradztwo-energetyczne/

powrót do listy

Rejestr zmian