Przejdź do treści
BIP

Aktualności

21.09.2021

Trwa konkurs "Miasto z klimatem - najlepszy zrealizowany projekt"

10 września 2021 r. ruszyła druga edycja konkursu Ministerstwa Klimatu i Środowiska "Miasto z klimatem - najlepszy zrealizowany projekt". Konkurs skierowany jest do miast, które w ciągu ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem konkursu, ale nie później niż 6 miesięcy przed jego rozpoczęciem zrealizowały inwestycje z obszaru rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury (w tym retencja wody) lub zrównoważonego transportu.

Celem konkursu jest promocja oraz upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych, zielonych rozwiązań miejskich, służących poprawie jakości życia mieszkańców poprzez ochronę klimatu lub zwiększenie odporności miast na skutki zmian klimatu. Podstawowym kryterium oceny zgłoszonych przez samorządy inicjatyw będą uzyskane efekty ekologiczne oraz społeczne przeprowadzonych inwestycji.

Konkurs podzielony będzie na dwie kategorie: miasta o liczbie mieszkańców do 100 tys. i powyżej 100 tys. Łącznie w tej edycji przydzielonych zostanie aż 12 nagród dla samorządów:

•             miejsca I, II i III za obszar 1 i 2 w kategorii miast poniżej 100 tys. mieszkańców

•             miejsca I, II i III za obszar 1 i 2 w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców

Laureaci otrzymają statuetki Ministra Klimatu i Środowiska, a także nagrody finansowe przeznaczone na opłacenie kursów, szkoleń lub studiów podyplomowych dla pracowników urzędów.

Więcej informacji o konkursie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/miasto-z-klimatem 

powrót do listy

Rejestr zmian