Przejdź do treści
BIP

Aktualności

15.07.2021

Trwa III edycja Programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska”

Znamy listę uczestników trzeciej edycji Programu "Lider wiedzy i ochrony środowiska" dla młodzieży i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego. W wyniku zgłoszeń do programu zakwalifikowało się 29 uczniów wraz z nauczycielami lub opiekunami dydaktycznymi (w sumie 58 osób).

 „Lider wiedzy i ochrony środowiska” ma aktywnie wspierać rozwój młodzieży szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy przedsięwzięcia realizują zadania przyrodnicze i prośrodowiskowe, zdobywają też wiedzę z zakresu ekologii oraz dbałości o zdrowy tryb życia. Biorą również czynny udział w zajęciach i projektach organizowanych przez wyższe uczelnie, instytuty badawcze, ośrodki edukacyjne, parki narodowe, muzea, ogrody zoologiczne i botaniczne oraz inne instytucje związane z ochroną środowiska.

Nagrody w Programie otrzymują także nauczyciele lub opiekunowie dydaktyczni zaangażowani w działania uczniów. W ten sposób doceniana jest również ich aktywność w zakresie edukacji ekologicznej.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki waszych pomysłów, projektów i działań! Przypominamy, że zgodnie z regulaminem Programu sprawozdanie z wykonanych zadań należy przedłożyć do dnia 15 października 2021 r. na adres: Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, ul. Lwowska 19, 22-400 Zamość. Laureaci zostaną przedstawieni i uhonorowani podczas uroczystej gali zaplanowanej na listopad br.

Program „Lider wiedzy i ochrony środowiska” jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie. Honorowy patronat nad tegoroczną edycją Programu objęli prof. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki oraz Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

powrót do listy

Rejestr zmian