Przejdź do treści
BIP

Aktualności

19.04.2021

Startuje 3. edycja Programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska”

Serdecznie zapraszamy młodzież szkół ponadpodstawowych (liceów lub techników)  i nauczycieli, jako opiekunów dydaktycznych, do udziału w tegorocznej, trzeciej już edycji programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska”. Organizatorami programu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Patronat honorowy nad programem objął prof. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.  

Laureatami poprzednich dwóch edycji programu zostało w sumie 58 uczniów ze szkół woj. lubelskiego. Uczestnicy wykazali się wyjątkową wiedzą, aktywnością i pomysłowością w realizacji określonych zadań, zdobywając nagrody finansowe i rzeczowe oraz fantastyczne doświadczenie z zakresu szeroko pojętej ekologii, organizacji badań i obserwacji, a nawet wystąpień publicznych. Mamy nadzieję, że obecna edycja zakończy się jeszcze większym sukcesem.

Warunkiem przystąpienia do programu jest zgłoszenie ucznia wraz z nauczycielem do Kuratorium Oświaty w Lublinie. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły ponadpodstawowej najpóźniej do dnia 14 maja 2021 r.

Celem programu jest w szczególności:

1) wsparcie rozwoju młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego w zakresie:

- realizacji projektów przyrodniczych i prośrodowiskowych,

- edukacji ekologicznej i pogłębiania wiedzy z zakresu ochrony środowiska,

- promowania wzorowych postaw proekologicznych,

- dbałości o środowisko i zdrowy tryb życia,

- czynnego udziału w zajęciach i projektach organizowanych przez wyższe uczelnie, instytuty badawcze, ośrodki edukacyjne, parki narodowe, muzea, ogrody zoologiczne, botaniczne oraz inne instytucje związane z ochroną środowiska.

2) wsparcie nauczycieli zaangażowanych w działania uczniów związane z ochroną środowiska.

Uczeń biorący udział w programie zobowiązany jest do wykonania przynajmniej jednego zadania spośród wskazanych w regulaminie, zgodnie ze określonym zakresem merytorycznym. W realizacji zadań przez ucznia bierze udział nauczyciel, który opisuje swój udział w krótkich sprawozdaniach.

Tytuł „Lider wiedzy i ochrony środowiska-stypendysta WFOŚiGW w Lublinie oraz nagrodę finansową otrzymają uczniowie, którzy zdobędą co najmniej 100 punktów wykonując zadania przewidziane przez regulamin. Warunkiem przyznania nagrody dla nauczyciela jest otrzymanie nagrody przez ucznia, którego był opiekunem dydaktycznym, przy czym wysokość nagrody dla nauczyciela nie zależy od liczby uczniów-uczestników programu, którymi się opiekuje.

Wypełnioną Kartę oceny wraz z dokumentacją umieszczoną na nośniku elektronicznym, stanowiącą potwierdzenie wykonania zadań przez uczniów oraz sprawozdań nauczycieli, należy przedłożyć do dnia 15 października 2021 r. na adres: Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, ul. Lwowska 19, 22-400 Zamość.

Osobą do kontaktu w sprawie programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska” ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie jest Pani Lidia Kocik – z Zespołu Edukacji, Informacji i Promocji, tel. 81 561 21 72 e-mail: lidia.kocik@wfos.lublin.pl

Regulamin programu Lider Wiedzy 2021
Załącznik nr1 - Formularz zgłoszeniowy 2021
Załącznik nr 2 Szczegółowy zakres merytoryczny 2021
Załącznik nr 3 - Karta oceny zadań 2021

powrót do listy

Rejestr zmian